Arbeid pågår! Ikke forstyrr!

Arbeid pågår! Ikke forstyrr!
Fotograf: Marlene Sandal