En speider er en god venn!

En speider er en god venn!